ВАКАНЦИИ

  Заповед № РД09-4130/29.08.2017 г.

На основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията и чл.104, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование и при спазване на изискванията на чл.66, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс

ОПРЕДЕЛЯМ

График на учебното време за учебната 2017/2018 година:

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

01.11.2017 г. – 05.11.2017г. вкл.                                    есенна

23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл.                                 коледна за I-XII клас

03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл.                                междусрочна за I-XII клас

31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл.                                пролетна за I-XI клас

2. Неучебни дни

21.05.2018 г.                                                              ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас

23.05.2018 г.                                                              Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

25.05.2018 г.                                                   неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската писменост и култура и на славянската писменост

3. Начало на втория учебен срок

07.02.2018 г.                                                               за I-XII клас

 

4. Край на втория учебен срок

15.05.2018 г.                                                               XII клас (13 учебни седмици)

01.06.2018 г.                                                               I – IV клас (14 учебни седмици)

15.06.2018 г.                                                               V – VII клас (16 учебни седмици)

29.06.2018 г.                                                               V – VII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

29.06.2018 г.                                                               VIII – XI клас (18 учебни седмици)