Презентация “Светът в очакване на Коледа! Европейският съюз и  другите държави” представена на немски език от учениците от 10.д клас,

11 декември 2017г.

Дебат на тема „За и против евтаназията”, проведен от учениците от 11.д клас,

които изучават немски език като първи чужд език,

04 декември 2017г.

ПГПЧЕ – Училище европейски посланик