ГРАФИЦИ

График за провеждане на  консултации за ВТОРИ срок на учебната 2017/2018 година

График за провеждане на Час на класа и Допълнителен час на класа за VIII-XIІ клас за ВТОРИ срок на учебната 2017/2018 година

График за провеждане на часовете по СИП за ВТОРИ срок на учебната 2017/2018 година

График за провеждане на часовете по ЗИП за ВТОРИ срок на учебната 2017/2018 година

График за провеждане на класните и контролните работи през ВТОРИ срок на учебната 2017/2018 година - VIII клас, IX клас, Х клас, ХI клас, XII клас