ГРАФИЦИ

График за провеждане на  консултации за ПЪРВИ срок на учебната 2017/2018 година

График за провеждане на Час на класа и Допълнителен час на класа за VIII-XIІ клас за ПЪРВИ срок на учебната 2017/2018 година

График за провеждане на часовете по СИП за ПЪРВИ срок на учебната 2017/2018 година

График за провеждане на часовете по ЗИП за ПЪРВИ срок на учебната 2017/2018 година

График за провеждане на класните и контролните работи през ПЪРВИ срок на учебната 2017/2018 година - VIII клас, IX клас, Х клас, ХI клас, XII клас

СПОРТЕН КАЛЕНДАР по “Физическо възпитание и спорт” на ПГПЧЕ-Плевен за учебната 2017/2018 година