ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г. за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2017 – 2018 година

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ за ДЗИ: http://www.zamaturite.bg