График на дейностите за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити през учебната 2016–2017 г.

ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНА И ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ЗА  УЧЕБНАТА 2016/2017 година

МАТУРИ 2017

Заповед № РД 09-1166/19.08.2016 г.за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2016 – 2017 година

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ за ДЗИ: http://www.zamaturite.bg