ДОГОВОРИ

23.01.2015 г.

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 8/23.09.2014г. с предмет „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване  на център за обучение на ученици чрез неформално учене, в осъвременена физическа среда – четвъртия етаж в сградата на ГПЧЕ – корпус „А”

 

————————————————————————————————————————————————————————

23.09.2014 г.

Сключване на договор с предмет: „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване  на център за обучение на ученици чрез неформално учене, в осъвременена физическа среда – четвъртия етаж в сградата на ГПЧЕ – корпус „А”