Е-документи по ОП до 01.10.2014г.

Дата на плащане: 19.05.2015 г.

Справка за освободена гаранция от 01.05.2015г. до 31.05.2015г. по Договор №17/16.07.2014г.  ”Извършване на строително-ремонтни работи – училищни сгради ГПЧЕ: сграда начален курс”

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Дата на плащане: 19.05.2015 г.

Справка за освободена гаранция от 01.05.2015г. до 31.05.2015г. по Договор №18/16.07.2014г. “Извършване на строително-ремонтни работи – училищни сгради ГПЧЕ: четвърти етаж в сградата на ГПЧЕ – корпус А”

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Дата на плащане: 14.01.2015 г.

Справка за извършени плащания от 01.01.2015г. до 31.01.2015г. по договор 8/23.09.2014г.  ”Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на център за обучение на ученици чрез неформално учене в осъвременена физическа среда  - четвъртия етаж в сградата на ГПЧЕ-Плевен корпус А”

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Дата на плащане: 23.12.2014 г.

Справка за извършени плащания от 01.12.2014г. до 31.12.2014г. по договор 8/23.09.2014г.  ”Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на център за обучение на ученици чрез неформално учене в осъвременена физическа среда  - четвъртия етаж в сградата на ГПЧЕ-Плевен корпус А”

——————————————————————————————————————————————————————————————————–——————————

Дата на плащане: 23.12.2014 г.

Справка за извършени плащания от 01.12.2014г. до 31.12.2014г. по договор 9/17.03.2014г.  ”Поевтиняване на обедното храненена учениците от 1, 2 и 3 клас по предварителна заявка за приготвяне и доставяне на храна в начален курс на ГПЧЕ

——————————————————————————————————————————————————————————————————–——————————

Дата на плащане: 16.12.2014 г.

Справка за освободена гаранция от 01.12.2014г. до 31.12.2014г. по договор 8/23.09.2014г.  ”Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на център за обучение на ученици чрез неформално учене в осъвременена физическа среда  - четвъртия етаж в сградата на ГПЧЕ-Плевен корпус А”

——————————————————————————————————————————————————————————————————–——————————

Дата на плащане: 12.11.2014 г.

Изплатени средства по договор №9/17.03.2014 г. “Поевтиняване на обедното храненена учениците от 1, 2 и 3 клас по предварителна заявка за приготвяне и доставяне на храна в начален курс на ГПЧЕ

——————————————————————————————————————————————————————————————————–——————————

Дата на плащане: 27.10.2014 г.

Изплатени средства по договор №18/16.07.2014 г. “Извършване на строително-ремонтни работи-училищни сгради ГПЧЕ:Изграждане център за обучение на ученици чрез неформално учене, в осъвременена физическа среда-четвърти етаж в сградата на ГПЧЕ-корпус А”

——————————————————————————————————————————————————————————————————–——————————

Дата на плащане: 13.10.2014 г.

Изплатени средства по договор №9/17.03.2014 г. “Поевтиняване на обедното храненена учениците от 1, 2 и 3 клас по предварителна заявка за приготвяне и доставяне на храна в начален курс на ГПЧЕ

——————————————————————————————————————————————————————————————————–——————————

Дата на плащане: 13.10.2014 г.

Изплатени средства по договор №17/16.07.2014 г. “Извършване на строително-ремонтни работи-училищни сгради ГПЧЕ: Сграда начален курс”