2017/2018 учебна година

8а Райна Христова
8б Гергана Данова
8в Валя Цветанова
8г Теодора Тодорова
8д Боряна Макавеева
8е Здравка Димитрова
8ж Добринка Георгиева

9а Розалия Данова
9б Милена Маринова
9в Гергана Марковска
9г Паулина Шопова
9д Ангелина Маркова
9е Мария Пелова
9ж Силвия Стоянова

10а Десислава Велчева
10б Габриела Крачунова
10в Анна Лилова
10г Валя Петкова
10д Вяра Кънчева
10е Цветослава Манчева
10ж Росица Георгиева

11а Даниела Цанкова
11б Маринелла Ангелова
11в Емил Тодоров
11г Людмила Бояджиева
11д Диана Николова
11е Емилия Димитрова
11ж Марина Георгиева

12а Силвия Златанова
12б Жоржета Каменополска
12в Светла Тодорова
12г Емилия Русанова
12д Саша Върбанова
12е Теодора Стефанова
12ж Габриела Янкова