2016/2017 учебна година

8а Розалия Данова
8б Валя Цветанова
8в Гергана Марковска
8г Катя Койчева
8д Ангелина Маркова
8е Здравка Димитрова
8ж Димка Данова

 

9а Десислава Велчева
9б Габриела Крачунова
9в Анна Лилова
9г Валя Петкова
9д Вяра Кънчева
9е Симеон Вълков
9ж Росица Георгиева

10а Даниела Цанкова
10б Маринелла Ангеловаа
10в Емил Тодоров
10г Людмила Бояджиева
10д Диана Николова
10е Калина Пиркова
10ж Боряна Макавеева

 

11а Силвия Златанова
11б Жоржета Каменополска
11в Светла Тодоорва
11г Емилия Русанова
11д Саша Върбанова
11е Росоца Каратанчева
11ж Габриела Янкова

 

12а Гергана Данова
12б Галя Христова
12в Добринка Георгиева
12г Милена маринова
12д Йорданка Иванова
12е Мария Пелова
12ж Тоня Начкова