План за информационна кампания
, насочен към ученици, родители и учители  за прием след VII клас на учебната  2016/2017 година

Заповед № РД09-1167/19.08.2016 г. г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в 4. клас, в 7. клас, в 8. и в 10. клас през учебната 2016 – 2017 година

 

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ за НВО в 4. клас, в 7. клас, в 8. клас и в 10. клас на сайта на МОМН