ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

09.09.2014г.

СЪОБЩЕНИЕ относно открита процедура по ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване  на център за обучение на ученици чрез неформално учене, в осъвременена физическа среда – четвъртия етаж в сградата на ГПЧЕ – корпус „А”

протокол 3_ГПЧЕ.pdf

Решение за класиране на участник и определяне на изпълнител на обществена поръчка

————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

09.09.2014г.

СЪОБЩЕНИЕ относно открита процедура по ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване  на център за обучение на ученици чрез неформално учене, в осъвременена физическа среда – четвъртия етаж в сградата на ГПЧЕ – корпус „А”

 Протокол -2 –ГПЧЕ.pdf

————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

11.07.2014г.

РЕШЕНИЕ за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА за избор на изпълнител за ,,Доставка и монтаж на обзавеждане и  оборудване  на център за обучение на ученици чрез неформално учене, в осъвременена физическа среда – четвъртия етаж в сградата на ГПЧЕ корпус “А”

1. Съдържание на документацията за участие

2. Решение на възложителя за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

3. Указания за участие в обществената поръчка

4. Техническа спесификация и пълно описание на предмета на поръчката

5. Образци

1- Obrazec-1- Oferta                                                     11- Obrazec-11-Deklaracia 56 (1) 8

2- Obrazec-2 Admin svedenia                                        12- Obrazec-12-Deklaracia ot podizpulnitel

3- Obrazec-3 Deklaracia uslovia dogovor                        13-Obrazec-13-technical-proposal

4-Obrazec-4 – ogled                                                     14-Obrazec 14 Cenova oferta

5- Obrazec-5-Deklaracia art 47(9)                                  15 – obrazec-15- KSS-D

6-Obrazec 6 -deklaraciq po cl.8                                     16-Obrazec-16 proektodogovor

7- Obrazec 7-deklaracia po cl.55                                    17- Obrazec- 17- Garancia uchastie

8-Obrazec-8-Deklaracia chlenove konsorcium                  18- Obrazec- 18 – Garancia izpulnenie

9- Obrazec -9-Deklaracia opis dogovor                            19- Obrazec 19- List of documents

10-Obrazec-10-sravn_tabl-_EG                                       Kniga 3 -OBRAZCI