СТРАТЕГИЯ за развитието на Гимназия с преподаване на чужди езици – гр. Плевен

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ – ПЛЕВЕН ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА