Олимпиади

I. Резултати на учениците, допуснати за участие в националния кръг на олимпиадата по руски език за учебната 2019-2020 г.

II. Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по английски език за учебната 2019-2020 г.

III. Резултати на учениците, допуснати за участие в националния кръг  на олимпиадата по английски език за учебната 2019-2020 г. /извадка от протокола на Националната комисия/

IV. Резултати на учениците, които областната комисия не предлага за допускане до националния кръг на олимпиадата по руски език

VКласирани ученици от ПГПЧЕ-Плевен, за областен кръг на олимпиадите по чужди езици за учебната 2019/2020 година

1. Английски език

2. Немски език

3. Френски език

4. Испански език

5. Руски език

VI. Резултати от писмените работи на учениците, явили се на общински кръг на олимпиадите по чужди езици на 11.01.2020 година и на общински кръг на олимпиадата по:

1. Английски език

2. Немски език

3. Френски език

4. Испански език

5. Руски език

6. Философия