Олимпиади

I. Философия

   – Протокол за резултатите от писмените работи на учениците от ПГПЧЕ – Плевен, явили се на общински кръг на олимпиадата по философия за учебната 2020-2021г.

   – Протокол за класираните ученици от ПГПЧЕ – Плевен, за областен кръг на олимпиадата по философия за учебната 2020-2021г.

II. Испански език

- Резултати на учениците от ПГПЧЕ – Плевен от общинския кръг на олимпиадата по Испански език, проведена на 30.01.2021г.

- Списък на учениците от ПГПЧЕ – Плевен, класирани за областен кръг на олимпиадата по Испански език

III. Немски език

- Резултати на учениците от ПГПЧЕ – Плевен от общинския кръг на олимпиадата по Немски език, проведена на 30.01.2021г.

- Списък на учениците от ПГПЧЕ – Плевен, класирани за областен кръг на олимпиадата по Немски език

IV. Френски език

- Резултати на учениците от ПГПЧЕ – Плевен от общинския кръг на олимпиадата по Френски език, проведена на 30.01.2021г.

- Списък на учениците от ПГПЧЕ – Плевен, класирани за областен кръг на олимпиадата по Френски език

V. Английски език

   – Протокол за резултатите от писмените работи на учениците, явили се на общински кръг на олимпиадата по английски език, проведена на 24.01.2021г. в ПГПЧЕ – Плевен

   – Протокол за учениците от ПГПЧЕ – Плевен, класирали се за областен кръг на олимпиадата по английски език, която ще се проведе на 07.02.2021г.

VI. География и икономика

- Протокол за резултатите от писмените работи на учениците, явили се на общински кръг на олимпиадата по география и икономика, проведена на 06.02.2021г. в ПГПЧЕ – Плевен

   – Протокол на класиралите се учениците от ПГПЧЕ – Плевен за областен кръг на олимпиадата по география и икономика за учебната 2020-2021 година

VII. История и цивилизация

- Протокол за резултатите от писмените работи на учениците, явили се на общински кръг на олимпиадата по история и цивилизация, проведена на 13.02.2021г. в ПГПЧЕ – Плевен

- Протокол на класиралите се учениците от ПГПЧЕ – Плевен за областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация за учебната 2020-2021 година