Олимпиади

ОБЛАСТЕН КРЪГ

Резултати на учениците от областния кръг на Многоезичното състезание, проведен на 16.10.2021 г.