Олимпиади

 

Протокол с окончателните резултати на учениците, недопуснати за участие в Националния кръг на олимпиадата по немски език от област Плевен за учебната 2022/2023 година

Протокол за резултатите на учениците, допуснати от Националната комисия до участие в Национален кръг на олимпиадата по немски език от област Плевен за учебната 2022/2023 година

Протокол за резултатите от областния кръг на Националната олимпиада по немски език от област Плевен за учебната 2022/2023 година

Протокол на класиралите се проекти за областен кръг на олимпиадата по гражданско образование от ПГПЧЕ “Димитър Димов”-Плевен за учебната 2022/2023 година

Протокол с резултатите от представените проекти на учениците от ПГПЧЕ “Димитър Димов”-Плевен от общинския кръг на олимпиадата по гражданско образование за учебната 2022/2023 година

Протокол за класираните ученици от ПГПЧЕ “Димитър Димов”-Плевен за областен кръг на националната олимпиадата по философия за учебната 2022/2023 година

Протокол за класираните ученици от ПГПЧЕ “Димитър Димов”-Плевен за областен кръг на националната олимпиадата по френски език за учебната 2022/2023 година

Протокол за класираните ученици от ПГПЧЕ “Димитър Димов”-Плевен за областен кръг на националната олимпиадата по руски език за учебната 2022/2023 година

Протокол на класираните ученици от ПГПЧЕ “Димитър Димов”-Плевен за областен кръг на националната олимпиадата по испански език за учебната 2022/2023 година

Протокол за резултатите на учениците, допуснати от Националната комисия до участие в национален кръг на олимпиадата по руски език за учебната 2022/2023 година от област Плевен

Протокол за резултатите от областен кръг на националната олимпиада по руски език за учебната 2022/2023 година от област Плевен

Протокол на класиралите се ученици от ПГПЧЕ “Димитър Димов”-Плевен за областен кръг на националната олимпиадата по български език и литература за учебната 2022/2023 година