Олимпиади

 

Заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. за определяне на графици за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2023/2024 година (публ. 01.09.2023 г.)

1. Протокол с резултатите на учениците от областния кръг на Националното многоезично състезание, проведено на 14.10.2023 година