Олимпиади

I. Резултати от писмените работи на учениците, явили се на общински кръг на олимпиадите по чужди езици на 11.01.2020 година и на общински кръг на олимпиадата по

Философия

1. Английски език

2. Немски език

3. Френски език

4. Испански език

5. Руски език

6. Философия

II. Класирани ученици от ПГПЧЕ-Плевен, за областен кръг на олимпиадите по чужди езици за учебната 2019/2020 година

1. Английски език

2. Немски език

3. Френски език

4. Испански език

5. Руски език