Прием в осми клас за 2018/2019 учебна година

 

ГРАФИК на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2018-2019 г. съгласно Наредба №10 от 01.09.2016г. след завършено основно образование

 

plan-priem-2018-2019