Прием в осми клас за 2019/2020 учебна година

 

important-siteГРАФИК на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019-2020 г. съгласно Наредба №10 от 01.09.2016г. след завършено основно образование