Прием в осми клас за 2017/2018 учебна година

 

Заповед  № РД09-1638/19.10.2016г. за изменение на Заповед № РД09-1362/11.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавни и в общински училища след завършен VII клас и след завършен VIII клас за учебната 2017/2018 година