СВОБОДНИ МЕСТА

СПРАВКА за свободните места в Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен  към 12 декември 2017 година.