СЕДМИЧНА ПРОГРАМА НА VIII-XII клас за I срок на 2017/2018 учебна година – по предмети, с номерата на учителите

 СПИСЪК НА УЧИТЕЛИТЕ за учебната 2017/2018 година, участващи в седмичната програма