ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Формите на обучение в ПГПЧЕ – гр. Плевен са:

1. Дневна /присъствена /форма на обучение, която се провежда съгласно училищния учебен план.

2. Самостоятелна /неприсъствена/ форма на обучение, при която учениците се подготвят самостоятелно, съгласно училищния учебен план.

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Условия за обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение, съгласно  Правилник за дейността на училището за учебната 2017-2018 г.

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение за учебната 2017-2018 г. – сесия ЯНУАРИ 2018г. и сесия АПРИЛ 2018г.:

Естела Иванова Енчева, XI клас         Даниел Ивов Пенков, XII клас

Антонида Иванова Огнянова, XII клас          Кристиян Стефанов Колев, XII клас