ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Формите на обучение в ПГПЧЕ – гр. Плевен са:

1. Дневна /присъствена /форма на обучение, която се провежда съгласно училищния учебен план.

2. Самостоятелна /неприсъствена/ форма на обучение, при която учениците се подготвят самостоятелно, съгласно училищния учебен план.

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Условия за обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение, съгласно  Правилник за дейността на училището за учебната 2017-2018 г.

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ГРАФИК за провеждане на изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение за учебната 2017-2018 г.:

 сесия ЯНУАРИ 2018г. и сесия АПРИЛ 2018г.

       Даниел Ивов Пенков, XII клас          Антонида Иванова Огнянова, XII клас          Кристиян Стефанов Колев, XII клас

сесия ЯНУАРИ 2018г.

 Естела Иванова Енчева, XI клас

сесия АПРИЛ 2018г.

 Естела Иванова Енчева, XII клас

Десислава Валериева Мирчева, XII клас

 

 Поправителни изпити за завършване на ХII клас

Даниел Ивов Пенков, XII клас                                                      Кристиян Стефанов Колев, XII клас