2018-2019 учебна година

Годишна национална среща на националното сдружение на българските европейски клубове”- 8-10 ноември 2018 г., гр. Правец

Седмица на четенето – 22-26.10.2018 г.

Използване на технологиите в класната стая” – професионална квалификация в Алфа Колидж – Дъблин, Ирландия, 

ключова дейност 1 по програма Еразъм+

Европейската инициативата „Дни на Еразъм” в ПГПЧЕ – гр. Плевен, 12-13 октомври 2018 г.