2020-2021 учебна година

Дипломиране на Випуск 2021, 18 юни 2021г. 

“НП “Иновации в действие” при домакинството на ПГПЧЕ – гр. Плевен – иновативно училище, 27-29 май 2021 г.

Партньори: ЕГ “Проф.д-р Асен Златаров” – гр. Хасково – иновативно училище и ПЕГ “Проф.д-р Асен Златаров” – гр. Велико Търново – неиновативно училище”

Четвърта онлайн международна среща по проект “Бъди във форма за Европа – 11-13.05.2021 г. на тема “Приобщаващо училище” при домакинството на партньорите от гр. Тарнов, Полша

Трета онлайн международна среща по проект “Бъди във форма за Европа” – 20-22 април 2021 г. на тема “Равенство между половете”

при домакинството на партньорите от гр. Васлюи, Румъния

Втора онлайн международна среща по проект “Бъди във форма за Европа” – 20-22 април 2021 г. на тема “Реч на омразата и свобода на словото”

при домакинството на партньорите от гр. Тарнов, Полша

9 май – Ден на Европа

“Клуб Европа” – ръководител старши посланик Грета Димова – Европейският Парламент – функции, правомощия, начин на работа – автор: проф. Ингрид Шикова

EuropeDay2021

9 май – Ден на Европа – “Клуб Европа” – ръководител старши посланик Грета Димова

Проект “Комуникация” програма Еразъм+ – онлайн транснационални дейности 26-29 април 2021 г.

“Първа онлайн международна среща по проект „Бъди във форма за Европа“ – 14-16.04.2021 г. – при домакинството на партньорите от Васлюи, Румъния

“Участие на ученици от Хд клас в онлайн Евроскола – 12.03.2021 г. с ръководител Грета Димова”

50 години Франкофония. Честит празник!

143 години от Освобождението на България – картички, изработени от учениците от 9.г клас профил “Софтуерни и хардуерни науки”

с класен ръководител г-жа Силвия Златанова и преподаватели по ИТ г-жа Валентина Тодорова и г-жа Ина Иванова

Седмица на четенето, 16-20 ноември 2020 година

“По следите на думите в Ботевата поезия”, Александра Петрова и Симона Резашка, 12.д клас,

преподавател Ангелина Маркова, научен ръководител доц. Ваня Мичева.

 Разработката е отличена с Първа награда в секция “Хуманитарни и обществени науки” на Седмата сесия на Ученическия институт на БАН

 

“Today a reader, tomorrow a leader” – A Week of  Books and Reading – 16-20 November 2020 – ръководител Грета Димова

Откриване на учебната година, 15.09.2020 година