2020-2021 учебна година

“Първа онлайн международна среща по проект „Бъди във форма за Европа“ – 14-16.04.2021 г. – при домакинството на партньорите от Васлюи, Румъния

“Участие на ученици от Хд клас в онлайн Евроскола – 12.03.2021 г. с ръководител Грета Димова”

50 години Франкофония. Честит празник!

143 години от Освобождението на България – картички, изработени от учениците от 9.г клас профил “Софтуерни и хардуерни науки”

с класен ръководител г-жа Силвия Златанова и преподаватели по ИТ г-жа Валентина Тодорова и г-жа Ина Иванова

Седмица на четенето, 16-20 ноември 2020 година

“По следите на думите в Ботевата поезия”, Александра Петрова и Симона Резашка, 12.д клас,

преподавател Ангелина Маркова, научен ръководител доц. Ваня Мичева.

 Разработката е отличена с Първа награда в секция “Хуманитарни и обществени науки” на Седмата сесия на Ученическия институт на БАН

 

“Today a reader, tomorrow a leader” – A Week of  Books and Reading – 16-20 November 2020 – ръководител Грета Димова

Откриване на учебната година, 15.09.2020 година