Новини

important-site  На основание Заповед РД 09-3610 на министъра на образованието от 04.01.2021г.  до 31.01.2021г. ученици от VIII до XII клас остават на обучение от разстояние в електронна среда. Спазва се утвърденото седмично разписание по смени и продължителност на часове и междучасия (както в присъствена форма), като временно се спира сливането на часове. Обучението се осъществява чрез платформата Microsoft Teams като синхронно обучение.

Призоваваме за стриктно спазване на мерките и разумно поведение от страна на всички!

От ръководството

ani-new2 Коледни и новогодишни пожелания на френски езикJoyeux No?l! Bonne Ann?e 2021!

Плевен с предложение до МОН Езиковата гимназия в града да носи името на писателя Димитър Димов. подробности в информационния сайт pleven.utre.bg

Внасят предложение в МОН за промяна на името на Езиковата гимназия в град. подробности в информационния сайт infoPleven.com

Предлагат Езиковата гимназия в Плевен да носи името на писателя Димитър Димов. подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

Седмицата на четенето, 16-20 ноември 2020 година. подробности

Ученици от Езикова гимназия – Плевен се включиха в Националната седмица на четенето. подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

Националната седмица на четенето отбелязват ученици от Плевенската езикова гимназия.  подробности в информационния сайт plevenpress.com

Изследване върху Ботевата поезия спелечи първо място за ученици от Езиковата от Ученическия институт на БАН. подробности в информационния сайт plevenpress.com

Първо място за Езикова гимназия – Плевен в седмата сесия на Ученическия институт на БАН. подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

Отчет за Първо, второ и трето тримесечие на 2020 година

Кръщават плевенската Езикова гимназия на велик български писател. подробности в информационния сайт plevenpress.com

Езиковата гимназия в Плевен да носи името на писателя Димитър Димов обсъждат в Общинския съвет. подробности в информационния сайт infoPleven.com

ВВВУ „Георги Бенковски“ подписа споразумение за сътрудничество с две училища в Плевен. подробности в информационния сайт infoPleven.com

Заповед за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и във връзка с определяне на стипендиите за I-ви срок на учебната 2020/2021 година

Франкофоните на Езикова гимназия – Плевен в действие.  подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

Франкофони в действие, ПГПЧЕ, Плевен-Европейски ден на езиците, 26 септември 2020г.

ГРАФИК на часовете за учебната 2020/2021 година

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на класните стаи за първи срок на учебната 2020-2021 г.

ПРОГРАМА за въвеждане на мерки за организация на учебния процес в ПГПЧЕ в условията на КОВИД-19

Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет

Kратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“

Списък с учебници и учебни комплекти за 2020/2021 учебна година. подробности

Разпределение на местата за провеждане на родителските срещи с 8. клас на 08.09.2020г. от 18 часа:

1. 8.а клас – Английски език/Немски език – кабинет по Химия

2. 8.б клас – Природни науки – кабинет по Физика

3. 8.в клас – Английски език/Руски език – Актова зала

4. 8.г клас – Софтуерни и хардуерни науки – зала 404

5. 8.д клас – Немски език/Английски език – Физкултурен салон

6. 8.е клас – Френски език/Английски език – Физкултурна площадка до корпус С

7. 8.ж клас – Испански език/Английски език – Физкултурна площадка до корпус В

Информация относно кандидатстването за получаване на еднократна помощ за осмокласници

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен обявява едно свободно място в 8 клас Профил “Чужди езици” -  Френски език/Английски език. Документи за свободното място ще се приемат до 01.09.2020.

Медицински университет – Плевен удължава срока за прием на заявления за попълване на незаети места за бакалавърските специалности. подробности

СВОБОДНИ МЕСТА за прием в VIII клас в профил “Природни науки” за учебната 2020/2021 година. подробности

СВОБОДНИ МЕСТА в ПГПЧЕ-Плевен профил “Чужди езици” в IX и X клас:

IX клас - Френски език/Английски език – 2

X клас - Английски език/Френски език – 1

X клас - Английски език/Руски език – 4

X клас - Френски език/Английски език – 3

Кандидатите за заемане на свободните места подават заявление до директора и представят документ за завършен клас в срок до 31.08.2020 година.

 

Уеб-базираната платформа на Рейтинговата система на висшите училища в България, с възможност за кариерно ориентиране и избор на висше училище може да посетите на адрес http://rsvu.mon.bg