Новини

ani-new2 Учители от Езиковата участваха в дискусия за приобщаващото образование. подробности в информационния сайт pleven.utre.bg

ani-new2 Учители от Езиковата в дискусия за приобщаващото образование. подробности в информационния сайт plevenpress.com

ani-new2 Учители от Езикова гимназия – Плевен в дискусия за приобщаващото образование. подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

ani-new2 Учители от Езиковата в дискусия за приобщаващото образование. подробности в информационния сайт dnews.bg

9 май 2021 година – ПГПЧЕ отбелязва своя празник онлайн – подробности

important-site  Във връзка със Заповед РД-16- 947 / 29.04.2021г. на Директора на ПГПЧЕ-Плевен и на основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и във връзка със заповед № РД 01-274/29.04.2021 г., на министъра на здравеопазването и заповед № РД 09-1028/29.04.2021 г., на министъра на образованието и науката в периода от 01.05.2021г. до 31.05.2021г. обучението на учениците от 8 до 12 клас да се осъществява по следния график:

- В периода от 05.05.2021г. до 07.05.2021г. присъствено се обучават учениците от 9 и 12 клас. Учениците от 12 клас учат първа смяна, а учениците от 9 клас втора смяна

- в периода 10.05.2021г. до 14.05.2021г. присъствено се обучават учениците от 9, 11 и 12 клас. Учениците от 12 клас учат първа смяна, а учениците от 9 и 11 клас втора смяна

- в периода 17.05.2021г. до 28.05.2021г. присъствено се обучават учениците от 8,10,11 клас. Учениците от 8 и 10 клас учат първа смяна, а учениците от 11 клас втора смяна.

Останалите часове за учениците, които по график не са присъствени в училище, продължават да протичат в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) с продължителност на учебните часове от 40 минути съгласно утвърденото седмично разписание за втори учебен срок на уч. 2020/2021г.

В периода 10.05.2021г. до 14.05.2021г. учениците от 8 и 10 клас се обучават от разстояние в електронна среда (ОРЕС), като учениците от 8 и 10 клас учат първа смяна.

В периода 17.05.2021г. до 28.05.2021г. учениците от 9 клас се обучават от разстояние в електронна среда (ОРЕС), като учат втора смяна.

Провеждането на учебните занятия да се осъществява при спазване на следните противоепидемични мерки: задължително носене на защитна маска за лице включително и в учебните часове, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и недопускане до часовете на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и други). Да се ограничат контактите в класните стаи и коридорите на училището.

Ученици от Езиковата гимназия в Плевен – в международна дискусия за езиковото многообразие. подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

Ученици от Езиковата – в международна дискусия за езиковото многообразие. подробности в информационния сайт pleven.utre.bg

Ученици и учители от Езиковата в Плевен – в подкрепа на европейските ценности. подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

Отчет за Първо тримесечие на 2021 година

Ученици от Езиковата в Плевен – посланици за модерна европейска България. подробности в информационния сайт pleven.utre.bg

Ученици от Езиковата в Плевен – посланици за модерна европейска България. подробности в BG.News

Ученици от Езиковата в Плевен – посланици за модерна европейска България. подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

50 години Франкофония. Честит празник!

В Плевен ученици от Езиковата гимназия бяха отличени за иновативното си участие в европейски програми. подробности в bta.bg

Ученици от Езиковата гимназия в Плевен – участници в Евроскола. подробности в информационния сайт pleven.utre.bg

Ученици от Езиковата в Плевен – участници в Евроскола. подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

Ученици от Езиковата взеха активно участие в проект на Европейския парламент. подробности в информационния сайт plevenpress.com

Отбелязваме 143 години от Освобождението на България – картички, изработени от учениците от 9.г клас профил “Софтуерни и хардуерни науки”

Заповед за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и във връзка с определяне на стипендиите за II-ри срок на учебната 2020/2021 година

Образец на Заявление-декларация при кандидатстване за стипендия по т.2 от Заповедта за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и във връзка с определяне на стипендиите за II-ри срок на учебната 2020/2021 година

Резултати от олимпиади

Отчет за Първо, второ, трето и четвърто  тримесечие на 2020 година

Коледни и новогодишни пожелания на френски езикJoyeux No?l! Bonne Ann?e 2021!

Плевен с предложение до МОН Езиковата гимназия в града да носи името на писателя Димитър Димов. подробности в информационния сайт pleven.utre.bg

Внасят предложение в МОН за промяна на името на Езиковата гимназия в град. подробности в информационния сайт infoPleven.com

Предлагат Езиковата гимназия в Плевен да носи името на писателя Димитър Димов. подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

Седмицата на четенето, 16-20 ноември 2020 година. подробности

Ученици от Езикова гимназия – Плевен се включиха в Националната седмица на четенето. подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

Националната седмица на четенето отбелязват ученици от Плевенската езикова гимназия.  подробности в информационния сайт plevenpress.com

Изследване върху Ботевата поезия спелечи първо място за ученици от Езиковата от Ученическия институт на БАН. подробности в информационния сайт plevenpress.com

Първо място за Езикова гимназия – Плевен в седмата сесия на Ученическия институт на БАН. подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

Отчет за Първо, второ и трето тримесечие на 2020 година

Кръщават плевенската Езикова гимназия на велик български писател. подробности в информационния сайт plevenpress.com

Езиковата гимназия в Плевен да носи името на писателя Димитър Димов обсъждат в Общинския съвет. подробности в информационния сайт infoPleven.com

ВВВУ „Георги Бенковски“ подписа споразумение за сътрудничество с две училища в Плевен. подробности в информационния сайт infoPleven.com

Заповед за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и във връзка с определяне на стипендиите за I-ви срок на учебната 2020/2021 година

Франкофоните на Езикова гимназия – Плевен в действие.  подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

Франкофони в действие, ПГПЧЕ, Плевен-Европейски ден на езиците, 26 септември 2020г.

ГРАФИК на часовете за учебната 2020/2021 година

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на класните стаи за първи срок на учебната 2020-2021 г.

ПРОГРАМА за въвеждане на мерки за организация на учебния процес в ПГПЧЕ в условията на КОВИД-19

Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет

Kратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“

Списък с учебници и учебни комплекти за 2020/2021 учебна година. подробности

Информация относно кандидатстването за получаване на еднократна помощ за осмокласници

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен обявява едно свободно място в 8 клас Профил “Чужди езици” -  Френски език/Английски език. Документи за свободното място ще се приемат до 01.09.2020.

Медицински университет – Плевен удължава срока за прием на заявления за попълване на незаети места за бакалавърските специалности. подробности

СВОБОДНИ МЕСТА за прием в VIII клас в профил “Природни науки” за учебната 2020/2021 година. подробности

СВОБОДНИ МЕСТА в ПГПЧЕ-Плевен профил “Чужди езици” в IX и X клас:

IX клас - Френски език/Английски език – 2

X клас - Английски език/Френски език – 1

X клас - Английски език/Руски език – 4

X клас - Френски език/Английски език – 3

Кандидатите за заемане на свободните места подават заявление до директора и представят документ за завършен клас в срок до 31.08.2020 година.

 

Уеб-базираната платформа на Рейтинговата система на висшите училища в България, с възможност за кариерно ориентиране и избор на висше училище може да посетите на адрес http://rsvu.mon.bg