Финансов отчет

2023 година

Отчет за Първо, второ, трето и четвърто  тримесечие на 2023 година

Отчет за Първо, второ и трето тримесечие на 2023 година

Отчет за Първо и второ тримесечие на 2023 година

Отчет за Първо тримесечие на 2023 година

2022 година

Отчет за Първо, второ, трето и четвърто  тримесечие на 2022 година

Отчет за Първо, второ и трето тримесечие на 2022 година

Отчет за Първо и второ тримесечие на 2022 година

Отчет за Първо тримесечие на 2022 година

2021 година

Отчет за Първо, второ, трето и четвърто  тримесечие на 2021 година

Отчет за Първо, второ и трето тримесечие на 2021 година

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2021 година

Отчет за Първо и второ тримесечие на 2021 година

Отчет за Първо тримесечие на 2021 година

2020 година

Отчет за Първо, второ, трето и четвърто  тримесечие на 2020 година

Отчет за Първо, второ и трето тримесечие на 2020 година

Отчет за Първо и второ тримесечие на 2020 година

2019 година

Отчет за Първо, второ, трето и четвърто  тримесечие на 2019 година

Отчет за Първо, второ и трето тримесечие на 2019 година

Отчет за Първо и второ тримесечие на 2019 година

Отчет за Първо тримесечие на 2019 година

2018 година

Отчет за Първо, второ, трето и четвърто  тримесечие на 2018 година

Отчет за Първо, второ и трето тримесечие на 2018 година

Отчет за Първо тримесечие на 2018 година

2017 година

Отчет за Първо, второ, трето и четвърто  тримесечие на 2017 година

Отчет за Първо, второ и трето тримесечие на 2017 година

Отчет за Първо и второ тримесечие на 2017 година

Отчет за Първо тримесечие на 2017 година

2016 година

Отчет за Първо, второ, трето и четвърто  тримесечие на 2016 година

Отчет за Първо, второ и трето тримесечие на 2016 година

Отчет за Първо и второ тримесечие на 2016 година

Отчет за Първо тримесечие на 2016 година

2015 година

Отчет за Първо, второ, трето и четвърто  тримесечие на 2015 година

Отчет за Първо, второ и трето тримесечие на 2015 година

Отчет за Първо и второ тримесечие на 2015 година

Отчет за Първо тримесечие на 2015 година

2014 година

Отчет за Първо, второ, трето и четвърто  тримесечие на 2014 година

Отчет за Първо, второ и трето тримесечие на 2014 година

Отчет за Първо тримесечие на 2014 година

2013 година

Отчет за 2013 година

Отчет за Трето тримесечие на 2013 година

Отчет за Второ тримесечие на 2013 година

Отчет за Първо тримесечие на 2013 година