ВАКАНЦИИ

Заповед № РД 09-2047/28.08.2023 г.

На основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията и чл.104, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование и при спазване на изискванията на чл.66, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс

ОПРЕДЕЛЯМ

За учебната 2023 – 2024 година:

1. Начало и край на ваканциите (с включени празнични и почивни дни) с изключение на лятната:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.                              есенна

23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.                              коледна

03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл.                             междусрочна

30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.                              пролетна за I-XI клас

05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.                              пролетна за XII клас

2. Неучебни дни

17.05.2024 г.                                                             задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)

20.05.2024 г.                                                             втори задължителен държавен зрелостен изпит

3. Начало на втория учебен срок

06.02.2024 г.                                                              за I-XII клас

 4. Край на втория учебен срок

13.05.2024 г.                                                               XII клас (13 учебни седмици)

28.06.2024 г.                                                              VIII – XI клас (18 учебни седмици)