ВАКАНЦИИ

  Заповед № РД 09-4066/30.08.2022г.

На основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията и чл.104, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование и при спазване на изискванията на чл.66, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс

ОПРЕДЕЛЯМ

За учебната 2022 – 2023 година:

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.                              есенна

24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.                              коледна

01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл.                             междусрочна

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.                              пролетна за I-XI клас

12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.                              пролетна за XII клас

2. Неучебни дни

19.05.2023 г.                                                             ДЗИ по БЕЛ

23.05.2023 г.                                                             Втори ДЗИ

25.05.2023 г.                                                             неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

13.06.2023 г.                                                             НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г.                                                            НВО по математика в края на VII и на Х клас

3. Начало на втория учебен срок

06.02.2023 г.                                                              за I-XII клас

 4. Край на втория учебен срок

16.05.2023 г.                                                               XII клас (13 учебни седмици)

30.06.2023 г.                                                              VIII – XI клас (18 учебни седмици)