ВАКАНЦИИ

  Заповед № РД09-1708/29.08.2018 г.

На основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията и чл.104, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование и при спазване на изискванията на чл.66, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс

ОПРЕДЕЛЯМ

За учебната 2017 – 2018 година:

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл.                                   есенна

22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл.                                 коледна

05.02.2019 г.                                                                 междусрочна

30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл.                                пролетна за I-XI клас

05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл.                                пролетна за XII клас

2. Неучебни дни

21.05.2019 г.                                                              ДЗИ по БЕЛ

23.05.2019 г.                                                              Втори ДЗИ

3. Начало на втория учебен срок

06.02.2019 г.                                                               за I-XII клас

 

4. Край на втория учебен срок

15.05.2019 г.                                                               XII клас (13 учебни седмици)

28.06.2019 г.                                                               VIII – XI клас (18 учебни седмици)