ВАКАНЦИИ

  Заповед № РД 09-2148/27.08.2019

На основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията и чл.104, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование и при спазване на изискванията на чл.66, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс

ОПРЕДЕЛЯМ

За учебната 2018 – 2019 година:

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл.                              есенна

21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл.                               коледна

05.02.2020 г.                                                             междусрочна

11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.                              пролетна за I-XI клас

16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.                              пролетна за XII клас

2. Неучебни дни

20.05.2020 г.                                                             ДЗИ по БЕЛ

22.05.2020 г.                                                             Втори ДЗИ

3. Начало на втория учебен срок

06.02.2020 г.                                                              за I-XII клас

 

4. Край на втория учебен срок

14.05.2020 г.                                                               XII клас (13 учебни седмици)

30.06.2020 г.                                                              VIII – XI клас (18 учебни седмици)