ВАКАНЦИИ

  Заповед № РД 09-1804/31.08.2021г.

На основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията и чл.104, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с доклад № 80–448 от 27.08.2020 г. и при спазване на изискванията на чл.66, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс

ОПРЕДЕЛЯМ

За учебната 2021 – 2022 година:

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.                              есенна

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.                              коледна

01.02.2022 г. вкл.                                                         междусрочна

01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.                              пролетна за I-XI клас

07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.                              пролетна за XII клас

2. Неучебни дни

18.05.2022 г.                                                             ДЗИ по БЕЛ

20.05.2022 г.                                                             Втори ДЗИ

25.05.2022 г.                                                             неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

14.06.2022 г.                                                             НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г.                                                            НВО по математика в края на VII и на Х клас

3. Начало на втория учебен срок

02.02.2022 г.                                                              за I-XII клас

 4. Край на втория учебен срок

12.05.2022 г.                                                               XII клас (13 учебни седмици)

30.06.2022 г.                                                              VIII – XI клас (18 учебни седмици)