Клуб “Европа” – ПГПЧЕ – Плевен – училище европейски посланик – за активно участие в инициативите на Бюрото на Европейския парламент в България и стойностна споделена съпричастност по време на COVID-19

Среща с г-н Владимир Молле, в рамките на програмата Back-to-school (Отново на училище), 28 март 2018г.

Разпространение на създадената от младшите посланици брошура “Европейският съюз и вие: Как Европейският съюз влияние на вашия живот”, 23 март 2018г.

Среща с г-жа Биляна Църноречка, пресаташе в Информационното бюро на Европейския парламент в България и г-н Теодор Стойчев, ръководител на Информационното бюро на Европейския парламент в България, 22 март 2018г.

“Честване на годишнина от спасяването на българските евреи в ПГПЧЕ-Плевен”, 21 март 2018г.

Среща на младшите посланици на ПГПЧЕ – Плевен

В ПГПЧЕ беше създаден кът посветен на Европейския съюз и Европейския парламент

Младшите посланици от VIII в клас – Габриела Петрова, Кирил Цаков, Ана-Василена, Йоана Николова и Габриела Василева

представиха пред ученици от VIII и X клас историята на Европейския съюз и дейността му в днешни дни

чрез презентация на тема „Европейският съюз – наш общ дом“, 18 декември 2017г.

Ученици от осми клас на ПГПЧЕ, които за първа година изучават немски език, организираха концерт,

в който представиха как по-лесно усвояват езика и го съчетават със забавлението, 18 декември 2017г.

Презентация “Светът в очакване на Коледа! Европейският съюз и  другите държави” представена на немски език

от учениците от 10.д клас, 11 декември 2017г.

Дебат на тема „За и против евтаназията”, проведен от учениците от 11.д клас,

които изучават немски език като първи чужд език,

04 декември 2017г.

ПГПЧЕ – Училище европейски посланик