ГРАФИЦИ

График за провеждане на  консултации за ПЪРВИ СРОК на учебната 2023/2024 година

График за провеждане на Час на класа и Допълнителен час на класа за VIII-XIІ клас за ПЪРВИ СРОК на учебната 2023/2024 година

График за провеждане на часовете по ФУЧ  за ПЪРВИ СРОК на учебната 2023/2024 година

График за провеждане на класните и контролните работи през ПЪРВИ СРОК на учебната 2023/2024 годинаVIII класIX класХ класХI класXII клас