ГРАФИЦИ

График за провеждане на  консултации за ВТОРИ СРОК на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на Час на класа и Допълнителен час на класа за VIII-XIІ клас за ВТОРИ СРОК на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на часовете по ФУЧ  за ВТОРИ СРОК на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на часовете по ПП и РП за ВТОРИ СРОК на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на класните и контролните работи през ВТОРИ на учебната 2022/2023 година - VIII класIX класХ класХI класXII клас