ГРАФИЦИ

График за провеждане на  консултации за ВТОРИ срок на учебната 2019/2020 година

График за провеждане на Час на класа и Допълнителен час на класа за VIII-XIІ клас за ВТОРИ срок на учебната 2019/2020 година

График за провеждане на часовете по ФУЧ и СИП за ВТОРИ срок на учебната 2019/2020година

График за провеждане на часовете по ЗИП за ВТОРИ срок на учебната 2019/2020година

График за провеждане на класните и контролните работи през ВТОРИ срок на учебната 2019/2020 година - VIII клас, IX клас, Х клас, ХI клас, XII клас

График за провеждане на час по Спортни дейности през ВТОРИ срок на учебната 2019/2020 година – Теодора Стефанова, Емил Тодоров, Пламен Нанков