ГРАФИЦИ

График за провеждане на  консултации за ПЪРВИ срок на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на Час на класа и Допълнителен час на класа за VIII-XIІ клас за ПЪРВИ срок на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на часовете по ФУЧ  и за класовете, които се делят за обучение за ПЪРВИ срок на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на класните и контролните работи през ПЪРВИ срок на учебната 2021/2022 годинаVIII клас, IX клас, Х клас, ХI клас, XII клас