ГРАФИЦИ

График за провеждане на  консултации за ПЪРВИ срок на учебната 2019/2020 година

График за провеждане на Час на класа и Допълнителен час на класа за VIII-XIІ клас за ПЪРВИ срок на учебната 2019/2020 година

График за провеждане на часовете по ФУЧ и СИП за ПЪРВИ срок на учебната 2019/2020година

График за провеждане на часовете по ЗИП за ПЪРВИ срок на учебната 2019/2020година

График за провеждане на класните и контролните работи през ПЪРВИ срок на учебната 2019/2020 година - VIII клас, IX клас, Х клас, ХI клас, XII клас

График за провеждане на час по Спортни дейности през ПЪРВИ срок на учебната 2019/2020 година – Теодора Стефанова, Емил Тодоров, Пламен Нанков