ГРАФИЦИ

График за провеждане на  консултации за ВТОРИ срок на учебната 2020/2021 година, считано от 18.02.2021г. до 30.06.2021г.

График за провеждане на Час на класа и Допълнителен час на класа за VIII-XIІ клас за ВТОРИ срок на учебната 2020/2021 година, считано от 04.02.2021г. до 17.02.2021г. вкл.

График за провеждане на Час на класа и Допълнителен час на класа за VIII-XIІ клас за ВТОРИ срок на учебната 2020/2021 година, считано от 18.02.2021г. до 30.06.2021г.

График за провеждане на часовете по ФУЧ и СИП за ВТОРИ срок на учебната 2020/2021 година

График за провеждане на часовете по ЗИП за ВТОРИ срок на учебната 2020/2021 година

График за провеждане на класните и контролните работи през ВТОРИ срок на учебната 2020/2021 годинаVIII клас, IX клас, Х клас, ХI клас, XII клас