ГРАФИЦИ

График за провеждане на  консултации за ПЪРВИ срок на учебната 2020/2021 година

График за провеждане на Час на класа и Допълнителен час на класа за VIII-XIІ клас за ПЪРВИ срок на учебната 2020/2021 година

График за провеждане на часовете по ФУЧ и СИП за ПЪРВИ срок на учебната 2020/2021 година

График за провеждане на часовете по ЗИП за ПЪРВИ срок на учебната 2020/2021 година

График за провеждане на класните и контролните работи през ПЪРВИ срок на учебната 2020/2021 годинаVIII клас, IX клас, Х клас, ХI клас, XII клас