ГРАФИЦИ

График за провеждане на  консултации за ПЪРВИ на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на Час на класа и Допълнителен час на класа за VIII-XIІ клас за ПЪРВИ на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на часовете по ФУЧ  и за класовете, които се делят за обучение за ПЪРВИ на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на часовете по ПП и РП за ПЪРВИ на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на класните и контролните работи през ПЪРВИ на учебната 2022/2023 годинаVIII клас, IX клас, Х клас, ХI клас, XII клас