ГРАФИЦИ

График за провеждане на  консултации за ВТОРИ срок на учебната 2021/2022 година (важи от 11.04.2022г.)

График за провеждане на Час на класа и Допълнителен час на класа за VIII-XIІ клас за ВТОРИ срок на учебната 2021/2022 година (важи от 11.04.2022г.)

График за провеждане на часовете по ФУЧ  и за класовете, които се делят за обучение за ВТОРИ срок на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на часовете по ПП и РП за ВТОРИ срок на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на класните и контролните работи през ВТОРИ срок на учебната 2021/2022 годинаVIII клас, IX клас, Х клас, ХI клас, XII клас