ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

 

Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г. за определяне дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023/2024 г. – след обществено обсъждане (публ. 01.09.2023 г.)

Примерни задачи към учебно-изпитни програми (УИП) за държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

Изпитни материали за ДЗИ по години

Изпитни материали за ДЗИ по предмети

Скала за оценяване

Балообразуване за прием на кандидат-студенти