ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

План за провеждане на информационна кампания за организиране и провеждане на ДЗИ сесия август-септември за учебната 2019-2020 година

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2019/2020 година

Решения на висшите училища относно приемането на държавните зрелостни изпити

Изпитни материали за държавни зрелостни изпити по години от сайта на МОН