ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

 

important-site  План за провеждане на последователна и целенасочена информационна кампания за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити за сесия август-септември на учебната 2021/2022 година

Заповед № РД09-1807/ 31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2021/2022 година

Примерни задачи към учебно-изпитни програми (УИП) за държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2021 – 2022 година