ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

 

Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2022/2023 година

Примерни задачи към учебно-изпитни програми (УИП) за държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

Изпитни материали за ДЗИ по години

Изпитни материали за ДЗИ по предмети

Скала за оценяване

Балообразуване за прием на кандидат-студенти