ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г. за определяне на дати провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018 – 2019 година

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ за ДЗИ: http://www.zamaturite.bg