ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

 

Заповед № РД09-1807/ 31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2021/2022 година

Решения на висшите училища относно приемането на държавните зрелостни изпити

Изпитни материали за държавни зрелостни изпити по години от сайта на МОН