Електронен дневник

e-dnevnik

От учебната 2018/2019 година училището използва електронен дневник shkolo.bg.

От учебната 2019/2020 година за учениците в 8. клас ПГПЧЕ “Димитър Димов”-Плевен изцяло въвежда платформата shkolo.bg, а за всички останали класове е в комбинация с хартиен дневник.

От учебната 2020/2021 година за всички ученици в ПГПЧЕ “Димитър Димов”-Плевен се въвежда платформата shkolo.bg.

Основната цел е  намаляване на бюрокрацията и ангажиране на родителите в образователния процес.

Платформата предлага:
Електронен дневник: позволява на родителите да следят постиженията на своите деца (оценки, отсъствия, отзиви, програма, домашни работи) на дневна база.
НВО и ДЗИ: всички резултати от национални оценявания и зрелостни изпити на едно място с дневника и другата административна информация.
Статистики: този модул дава отговор на множество въпроси – на кое място по успех е даден ученик в класа си, в училището, в града, в страната.
Извънкласни дейности: родители и ученици разполагат с информация за всички одобрени от училището извънкласни дейности и занимания.
Учебни материали: учители и ученици могат свободно да обменят и оценяват дигитално учебно съдържание (тестове, есета, презентации, проекти и т.н.)
Комуникация: удобно средство за директна комуникация с родители, ученици и учители (мейли, SMS-и, Фейсбук известия, мобилни известия).
Значки: позволява на учителите да поощряват учениците за добро поведение чрез раздаване на виртуални значки (български вариант на ClassDojo).
Събития и календар: автоматично известяване на родители и ученици за настъпващи събития (класна работа, родителски, екскурзия, ДЗИ и т.н.).
Упражнения, домашни и тестове: създаване, обмен, оценяване и проследяване на домашни работи, тестове и упражнения.
Мобилно приложение: iOS и Android. Родителят получава известия за настъпили събития в реално време (нова оценка, ново отсъствие, нова значка и т.н.).

Нужна е задължителна регистрация на всеки ученик и родител.

Ръководство на потребителя         Обучителни видеа