История

  • Вестникът се издава от 1996 година.
  •  Журналистите са на възраст от 7 до 10 годишни  ученици ( Iви – IVти клас ).
  •  Консултант е главен учител Мариана Кулева.
  •  Като всеки сериозен вестник има главен редактор, редакционна колегия, репортери, фотографи и  компютърен дизайнер.
  •  Отпечатва се в печатниците “Нима” или “ЕА”, град Плевен. Издаван е благодарение на дарителски  акции от страна на родители, печатниците и училището.
  •  Разпространява се безплатно. Разпродаван, във връзка с Великденската благотворителната кампания, с цел набиране на средства за закупуване на материали за рисуване за децата от дом “Детелина” град Плевен и във връзка с реализирането на проекта „I.P.I.L I.A!”.
  •  Вестникарството е хъс, отдаденост и постоянство.
  •  Девизът на вестника е “Ръка за ръка”.
  •  Вестник “Звънче” се съхранява в Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” град София и във фонда на “Банката за детски идеи”.