Дейности, свързани с повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Обучения

Дата: 03-05.07.2022 година

Място: с. Белащица

Тема: “Методи и похвати за развитие на силните страни в нашите ученици” – програма