МАТЕРИАЛНА БАЗА

Гимназията разполага с добре оборудвани езикови кабинети, два компютърни кабинета, два мултимедийни компютърни кабинета, постоянна връзка с Интернет, кабинети по математика, лаборатория по биология, музика, изобразително изкуство, физика, химия, физкултурен салон, Център за неформално и електронно учене.

Библиотеката на ПГПЧЕ “Димитър Димов” разполага с литература и помощни материали на различни езици, както и по отделните предмети. Голяма част от литературата постъпва под формата на дарения от Британския съвет, Испанското посолство, фонд “Руский мир” и др.

Двата компютърни кабинета са оборудвани със съвременни компютри, принтери и скенери, които Гимназията получи по програмата на Министерството на образованието за компютъризиране на българските училища.