Национално външно оценяване в 10. клас

 

 

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2022/2023 и на графици на дейности

Модели на НВО за X клас – подробности