Национално външно оценяване в 10. клас

 

 

Заповед № РД09-1807/ 31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2021/2022 и на графици на дейности

Модели на НВО за X клас – подробности