Национално външно оценяване в 10. клас

Заповед № РД09-1807/ 31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2021/2022 и на графици на дейности

Модели на НВО за X клас

2020–2021 учебна година

1. Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2020-2021 година

2. Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2020-2021 година

3. Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2020-2021 година

4. Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компентентности в X клас за учебната 2020-2021 година


2019–2020 учебна година 

1. Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2019–2020 година 

2. Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2019–2020 година 

3. Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2019–2020 година 

4. Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компентентности в X клас за учебната 2019–2020 година