ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

На 1 декември 2016г. (четвъртък) от 18.30ч в Актовата зала на ПГПЧЕ-Плевен се проведе събрание за избор на Обществен съвет.

Със заповед № РД-16-502/05.12.2016 г. на Директора на училището бе определен поименният състав на Обществения съвет към ПГПЧЕ, гр. Плевен.

1. Поименен състав на членовете на Обществения съвет  на ПГПЧЕ – град Плевен за периода от 01.12.2016 г. до 30.11.2019 г.:

 - Данаил Филипов Христов

- Жени Дариева Василева

- Лидия Руменова Костадинова

- Николай Александров Цонев

- Стела Василева Цакова

- Бисер Маринов Маринов

- Десислава Йорданова – отдел „ПНО“ на Община Плевен

2. Поименен състав на резервните членове на Обществения съвет  на ПГПЧЕ – град Плевен за периода от 01.12.2016 г. до 30.11.2019 г.:

- Георги Стоянов Георгиев

- Милен Петров Здравков

- Красимира Бориславова Петракиева

- Ива Христимирова Панчева

- Валери Трифонов Начев

- Янита Йорданова Цветкова

- Люба Нонова – отдел „ВОП“ на Община Плевен

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.)