ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Поименен състав на членовете на Обществения съвет  на ПГПЧЕ – град Плевен:

 - Данаил Филипов Христов

- Жени Дариева Василева

- Лидия Руменова Костадинова

- Николай Александров Цонев

- Стела Василева Цакова

- Бисер Маринов Маринов

- Десислава Йорданова

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.)