ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Поименен състав на членовете на Обществения съвет  на ПГПЧЕ “Димитър Димов” – град Плевен, мандат 2022-2025:

 1. Красимир Муратовски  – председател

2. Ивелина Петрова

3. Роберт Халваджиян

4. Наталия Нетова

5. Албена Николова

6. Светлана Дерекова

7. Валери Начев