ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Поименен състав на членовете на Обществения съвет  на ПГПЧЕ – град Плевен:

 1. Ивайло Цветанов

2. Наталия Китова

3. Таня Стефанова

4. Ивайло Съботинов

5. Росица Илиева

6. Цветелина Таскова

7. Емил Банков

8. Албена Помашка

9. Валери Начев