Прием в осми клас за 2022/2023 учебна година

БРОШУРА прием в VIII клас – разгледай

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022 – 2023 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

priem-8klas-2022-2023