Прием в осми клас за 2022/2023 учебна година

БРОШУРА прием в VIII клас – разгледай

брошура-ПГПЧЕ-1

брошура-ПГПЧЕ-2

important-site  Родителска среща за учениците от 8. клас за учебната 2022/2023 година -  7 септември 2022 година от 18.00 часа.

important-site СВОБОДНИ МЕСТА  за прием в осми клас за учебната 2022/2023 година:

- профил “Природни науки” – 1 място

- профил “Чужди езици” – Испански език/Английски език – 1 място

От 03.08.2022г. до 10.08.2022г. учениците кандидатстват с оригинал на Свидетелството за завършено основно образование.

Обявяване на класирането на 11.08.2022г. в края на работния ден.

Записване на учениците на 12.08.2022г.

ПРИЕМ на ученици в Средношколско общежитие “Данаил Попов” – Плевен за учебната 2022/2023 година – график, правила за подбор и прием, Приложение №1 Заявление-декларация, сайт на общежитието

priem-8klas-2022-2023