Прием в осми клас за 2021/2022 учебна година

БРОШУРА прием в VIII клас – разгледай

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021 – 2022 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

plan_priem_2021-2022-GPCHE