Прием в осми клас за 2020/2021 учебна година

БРОШУРА прием в VIII клас – разгледайPRIEM-8KLAS-2020-2021

                                                Г Р А Ф И К

 

       ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ СЛЕД І ЕТАП

         НА КЛАСИРАНЕ ПО НАРЕДБА № 10/01.09.2016 год. на МОН СЛЕД

          ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ /VІІ КЛАС/

 

 

                    14, 15, 16  юли 2020 г.:   8.00 – 16.00 часа