Празник на ПГПЧЕ “Димитър Димов” – Плевен

2022 година

 

На 28 юни 2022 година Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Димитър Димов“ – Плевен ще отбележи с тържествен концерт своя първи патронен празник и 113 години от рождението на знаменития учен и писател Димитър Димов.

Във връзка с празника в гимназията се провеждат поредица от дейности:

- конкурси за есета на тема “Димитър Димов беше изящен дух, устремен към висините на чувствата и мисълта.” и Емилиян Станев и “Училището-вдъхновение за промяна и развитие”

- оформяне на фоторетроспективна изложба “172 години дръзновение от класното школо до постижения от висока класа“

- оформяне на кътове с рисунки

- създаване на рекламни брошури, дипляни, флаери

- оформяне на табла с постиженията и наградите на ученици и учители в класни, извънкласни и проектни дейности

- кътове с макети на тема “Да спасим планетата Земя”

 ФИЛМИ

Филм – импровизирано интервю с Димитър Димов

режисьор: Виктор Христов – Хд клас, монтажист: Светослав Николов – Хд клас, озвучители: Ния Китова и Даниел Христов – Хд клас

Филм за живота и творчеството на Димитър Димов

продуцент: Константин Бочев - Хд клас, озвучител: Борислав Петранов - Хд клас

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

Листовки, изработени от ученици от 10.г клас профил "Софтуерни и хардуерни науки"

по повод патронния празник на училището и тържественото закриване на учебната година

Книжка с кратка информация за Димитър Димов, подготвена от екип от 9.ж клас и г-жа Нела Златарска, ст. учител по БЕЛ

 

РАЗГЛЕДАЙ

 

Фоторетроспективна изложба “172 години дръзновение от класното школо до постижения от висока класа“

Кътове с рисунки

Кът с макети на тема “Да спасим планетата Земя”