Програмата “Фулбрайт – Фондация Америка за България” за помощник-учители по английски език предоставя възможност на млади американци с бакалавърска или магистърска степен в различни области да преподават английски език в държавни български гимназии за една учебна година като помощник-учители. Програмата има за цел да повиши качеството на преподаване на английски език в българските училища, както и да разшири образователния и културен обмен между България и САЩ. В резултат на повишения интерес от потенциални приемащи училища и с щедрото спонсорство на Фондация „Америка за България” програмата се разрасна и в момента обхваща общо 30 гимназии в 24 града.

За повече информация: http://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-grajdani-na-sasht/pomoshtnik-uchiteli-po-angliyski-ezik/