Проект „Водата е живот – нека я опазим“ /  Project  ”Water is life – let’s preserve it”

 

Дейности/Аctivities        Международни срещи/Transnational meetings

 

Проект „Водата е живот – нека я опазим“ е в рамките на ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” (КД 2), Стратегическо партньорство между училища.

Координатор на проекта: LPO Etienne Oehmichen – Франция

Начало на проекта: 01.09.2015

Партньори: Foreign Language Secondary School (Bulgaria, Pleven), Nova Academy / Simrishamn, Sweden/ Main-Taunus-Schule / Hofheim, Germany/ I.S.I.S.S. /Bojano, Italy/

Целева група за изпълнение на проектните дейности – учители и ученици от ГПЧЕ – Плевен.

За проекта

Това партньорство се осъществява от пет училища и пет държави – Франция, България, Германия, Италия и Швеция.

Проектът ще се проведе от септември, 2015г. до юни, 2017г.

Темата на проекта е в сферата на проблемите на съвременния свят – нерационалното използване на питейна вода във всекидневието ни и липсата на отговорност към бъдещите поколения. На фокус са поставени източниците на замърсяване на водата и опазването на водните запаси на регионално, национално и международно ниво.

ЦЕЛИ

Целта на проекта е да допринесе за опазването на питейната вода чрез запознаване на училищната общност с проблема в детайли, както и да обогати знанията за опазване на околната среда. Участниците в проекта ще развият своите езикови и компютърни умения, а съвместния обмен на култури ще допринесе за утвърждаване на европейската им принадлежност.

РАБОТЕН ПРОЦЕС

Дейности:

* Организация за отбелязване на Световният ден на водата през м.март, както и на Денят на Европа през м.май.

* Конкурс за рисунка на тема: Да опазим водата в училище и вкъщи.

* Проучване на микрочастиците във водата, водния цикъл, използване на водата в индустрията и производството, застрашени видове поради замърсяване на водните басейни.

* Работа на терен.

* Проучване на документи и провеждане на семинари.

* Лабораторни опити.

* Дебати и комуникация на английски език.

Работният план бе договорен на срещата в Шалон ен Шампан, Франция, проведена от 1 до 6 ноември, 2015г. В нея взеха участие Силвия Златанова, координатор на проекта за България и Румяна Гетманова, учител по френски език, участник в множество проекти и училищен обмен.

Планирани бяха пет мобилности, по една във всяка страна:

* Германия – март, 2016г.

* България – април, 2016г.

* Швеция – октомври, 2016г.

* Италия – март, 2017г.

* Франция – май, 2017г.

В момента се работи по сформиране на екипа и изпълнение на задачите от работния план на проекта.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

* Лого на проекта.

* Дигитална брошура със снимки, карти и диаграми на водните ресурси и източниците на замърсяване в региона на всеки от партньорите.

* Постери за опазване на водата.

* Дигитални брошури за резултатите от мобилностите.

* Календар за 2016 година.

* Разговорник на английски език и на петте езика на участниците в проекта.