СВОБОДНИ МЕСТА

(към 22.02.2024г.)

1. Училището обявява две свободни мeста в Х е клас, профил „Чужди езици“ – Френски език/Английски език