СВОБОДНИ МЕСТА

1. Училището обявява едно свободно място в VIII г клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“

2. Училището обявява едно свободно място в VIII е клас, профил „Чужди езици“ – Френски език / Английски език