СВОБОДНИ МЕСТА

ani-new2 Свободни места за прием в  VIII клас в Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен  за учебната 2019/2020 година.

ani-new2  СПРАВКА за свободните места за IX, X и XI клас в Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен  за учебната 2019/2020 година.