СВОБОДНИ МЕСТА

1. СВОБОДНИ МЕСТА за прием в VIII клас в профил “Природни науки” за учебната 2020/2021 година. подробности

2. СВОБОДНИ МЕСТА в ПГПЧЕ-Плевен профил “Чужди езици”:

IX клас - Френски език/Английски език – 2

X клас - Английски език/Френски език – 1

Х клас – Английски език/Руски език – 4

Х клас – Френски език/Английски език – 3

Кандидатите за заемане на свободните места подават заявление до директора и представят документ за завършен клас в срок до 31.08.2020 година.