СВОБОДНИ МЕСТА

(към 08.09.2023г.)

1. Училището обявява едно свободно място в X г клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“

2. Училището обявява две свободни мяста в Х е клас, профил „Чужди езици“ – Френски език/Английски език