СВОБОДНИ МЕСТА

ani-new2  СПРАВКА за свободните места за IX, X и XI клас в Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен  за учебната 2018/2019 година.