СВОБОДНИ МЕСТА

Свободни места за прием в  VIII клас в Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен  за учебната 2019/2020 година.

СПРАВКА за свободните места за IX, X и XI клас в Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен  за учебната 2019/2020 година.