СВОБОДНИ МЕСТА

СВОБОДНИ МЕСТА  за прием в осми клас за учебната 2022/2023 година:

- профил “Природни науки” – 1 място

- профил “Чужди езици” – Испански език/Английски език – 1 място

От 03.08.2022г. до 10.08.2022г. учениците кандидатстват с оригинал на Свидетелството за завършено основно образование.

Обявяване на класирането на 11.08.2022г. в края на работния ден.

Записване на учениците на 12.08.2022г.