СВОБОДНИ МЕСТА

(към 13.02.2023г.)

1. Училището обявява едно свободно място в VIII е клас, профил „Чужди езици“ – Френски език / Английски език

2. Училището обявява едно свободно място в Х д клас, профил „Чужди езици“ – Немски език / Английски език