СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

за ВТОРИ СРОК на учебната 2023/2024 година

VIII клас          IX клас          Х клас          ХI клас          XII клас

 Организация на учебния ден за учебната 2023/2024 година