Секторна програма “Коменски”

Проект “Млади европейци заедно за по-добро бъдеще”


Slide1

 


 

Европейски двуезиков проект “Образование за активно европейско гражданство”             

Галерия: Втора среща, 23.06.2014г.-06.07.2014г.


Slide2