УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

2020/2021 учебна година

8.а клас       8.б клас       8.в клас       8.г клас       8.д клас       8.е клас       8.ж клас

 9.а клас       9.б клас       9.в клас       9.г клас       9.д клас       9.е клас       9.ж клас

10.а клас       10.б клас       10.в клас       10.г клас       10.д клас       10.е клас       10.ж клас

11.а клас       11.б клас       11.в клас       11.г клас       11.д клас       11.е клас       11.ж клас

Приложение към училищен учебен план – 12. клас