УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

2019/2020 учебна година

Училищен учебен план за VIII, IX и X клас                                     Училищен учебен план за XI и XII клас