УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

2023/2024 учебна година

8. клас       9. клас       10. клас       11. клас       12. клас

 

2022/2023 учебна година

8. клас       9. клас       10. клас       11. клас       12. клас

 

2021/2022 учебна година

8. клас       9. клас      10. клас       11. клас       12. клас