УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

 

 

УСТАВ НА Ученическия съвет на ПГПЧЕ „Димитър Димов“ град Плевен

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Състав на Ученическия съвет за учебната 2022/2023 година:

Председател:

Ния Китова – ученичка от XIд клас

Заместник-председател:

Ралица Бутрова – ученичка от XIа клас

Секретари:

Виктор Христов – XIд клас

Виктория Агушева – XIIе клас

Координатори /по двама ученици от випуск/:

Теодора Тодорова – VIIIг клас

Виолета Николова – VIIIд клас

Емма Маринчева – IXд клас

Огнян Казанджиев – IXж клас

Михаела Пеева – Xд клас

Зои Асенова – Xе клас

Ирена Царкова – XIе клас

Памела Николова – XIж клас

Радост Чанева – XIIа клас

Мартин Тодоров – XIIе клас