ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Форми на обучение в ПГПЧЕ “Димитър Димов” – гр. Плевен – заповед