ГРАФИЦИ

График за провеждане на  консултации за ВТОРИ СРОК на учебната 2023/2024 година

График за провеждане на Час на класа и Допълнителен час на класа за VIII-XIІ клас за ВТОРИ СРОК на учебната 2023/2024 година

График за провеждане на часовете по ФУЧ  за ВТОРИ  СРОК на учебната 2023/2024 година

График за провеждане на класните и контролните работи през ВТОРИ СРОК на учебната 2023/2024 година - VIII класIX класХ класХI класXII клас