Logo-Inovativno

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Национална програма “Иновации в действие” дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища-партньори от цялата страна.

Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.

С Решение № 584 от 20 август 2020 година МС и на основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование ПГПЧЕ- “Димитър Димов”Плевен е иновативно училище.

По тази национална програма Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици “Димитър Димов” – Плевен, в качеството си на иновативно училище, е парньор с едно иновативно, с което взаимно ще извършат визити в иновативните паралелки на двете училища през месец октомври 2019 г., както и с едно неиновативно училище, чиито учители и ученици ще ни гостуват през месец ноември 2019 г.

Наши партньори са:

  • иновативно училище – Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Хасково
  • неиновативно училище – Профилирана езикова гимназия „ Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Велико Търново

Дейности по програмата:

  • Обмен на иновативни практики (мобилности) – споделяне на опит на място между училищата – 27 – 29 май 2021 година – домакини ПГПЧЕ “Димитър Димов”-Плевен

 

stena

 

Мобилност 1: 

От 27 до 29 май 2021 година в Плевен се проведе тридневната работна среща с представителите на Езиковите гимназии във В.Търново, Плевен и Хасково. По време на срещата бяха представени  бинарни уроци, в които участваха и ученици. Снимки

Езиковата гимназия в Плевен бе домакин на среща по НП „Иновации в действие“. подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

Три езикови гимназии в иновативно действие. подробности в информационния сайт pleven.utre.bg

В Плевен три езикови гимназии показват иновативно действие. подробности в информационния сайт plevenpress.com

Иновация за мотивация представиха от ПЕГ “Проф.д-р Асен Златаров” – подробности

Ученици и учители от Езиковата обмениха добри практики. подробности в училищен вестник “Златаров”

Презентации