logo-Obrazovanie-za-utreshnia-den

Проект “Образование за утрешния ден”

Проект “Образование за утрешния ден” стартира от 02 декември 2019 г. със задължително изпълнение на Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали)“. Дейността включва организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

За изпълнение на дейността се сформират клубове за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, в които могат да се включат ученици от VIII до XI клас.

Сформирането на клубовете по интереси по ключови дигитални умения – базови и за напреднали започва от 06.01.2020 година и приключва на 10.01.2020 година.

Разпределението на учениците в групите с според нивото на усвоени компетентности, който се оценяват  чрез попълване на анкетна карта (Приложение № 3).

След приключване на дейността на клубовете по интереси се издаването на удостоверение на учениците за преминало обучение.

За включване в клубовете по допълнителни занимания по ключови дигитални умения, учениците подават декларация за информирано съгласие от родителя/настойника (Приложение № 1), с която се заявява желанието на ученика за участие в дейността.

Занятията се реализират в неучебно време – извън задължителните и избираемите учебни часове на учениците. Продължителността на занятията по време на учебната година е 70 часа, а средната продължителност на учебния час е до 45 минути.

Учениците може да надграждат нивото си на компетентност в следващите учебни години по проекта, без да имат право да повтарят ниво на дигитална компетентност.

За допълнителна информация може да се обръщате към преподавателите по ИТ – Ина Иванова, Валентина Тодорова и Симеон Ангелов.

Клуб “На ТИ с ИТ” с ръководител Валентина Тодорова – линк към сайта с проектите