ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 01.10.2014г.

Дата на публикуванене: 12.04.2016г.

СПРАВКА за извършени плащания от 01.03.2016г. до 31.03.2016г. по Договор №5 от 14.04.2015г. “Поевтиняване на обедното храненена учениците от 1, 2 и 3 клас по предварителна заявка за приготвяне и доставяне на храна в начален курс на ГПЧЕ”

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Дата на публикуванене: 17.03.2016г.

СПРАВКА за извършени плащания от 01.02.2016г. до 29.02.2016г. по Договор №5 от 14.04.2015г. “Поевтиняване на обедното храненена учениците от 1, 2 и 3 клас по предварителна заявка за приготвяне и доставяне на храна в начален курс на ГПЧЕ”

Дата на публикуванене: 09.02.2016г.

СПРАВКА за извършени плащания от 01.01.2016г. до 31.01.2016г. по Договор №5 от 14.04.2015г. “Поевтиняване на обедното храненена учениците от 1, 2 и 3 клас по предварителна заявка за приготвяне и доставяне на храна в начален курс на ГПЧЕ”

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Дата на публикуванене: 06.01.2016г.

СПРАВКА за извършени плащания от 01.12.2015г. до 31.12.2015г. по Договор №5 от 14.04.2015г. “Поевтиняване на обедното храненена учениците от 1, 2 и 3 клас по предварителна заявка за приготвяне и доставяне на храна в начален курс на ГПЧЕ”

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Дата на публикуванене: 27.11.2015г.

СПРАВКА за извършени плащания от 01.11.2015г. до 30.11.2015г. по Договор №5 от 14.04.2015г. “Поевтиняване на обедното храненена учениците от 1, 2 и 3 клас по предварителна заявка за приготвяне и доставяне на храна в начален курс на ГПЧЕ”

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Дата на публикуванене: 06.11.2015г.

СПРАВКА за извършени плащания от 01.10.2015г. до 31.10.2015г. по Договор №5 от 14.04.2015г. “Поевтиняване на обедното храненена учениците от 1, 2 и 3 клас по предварителна заявка за приготвяне и доставяне на храна в начален курс на ГПЧЕ”

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Дата на публикуванене: 09.07.2015г.

СПРАВКА за извършени плащания от 01.06.2015г. до 30.06.2015г. по Договор №5 от 14.04.2015г. “Поевтиняване на обедното храненена учениците от 1, 2 и 3 клас по предварителна заявка за приготвяне и доставяне на храна в начален курс на ГПЧЕ”

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Дата на публикуване: 11.06.2015г.

СПРАВКА за извършени плащания от 01.05.2015г. до 31.05.2015г. по Договор №5 от 14.04.2015г. “Поевтиняване на обедното храненена учениците от 1, 2 и 3 клас по предварителна заявка за приготвяне и доставяне на храна в начален курс на ГПЧЕ”   

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Дата на публикуване: 11.06.2015г.

СПРАВКА за извършени плащания от 01.05.2015г. до 31.05.2015г. по Договор №5 от 14.04.2015г. “Поевтиняване на обедното храненена учениците от 1, 2 и 3 клас по предварителна заявка за приготвяне и доставяне на храна в начален курс на ГПЧЕ”   

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ОП-001-2015 / 20.03.2015 год.                             Дата на публикуване: 20.03.2015 год.

Обществена поръчка (публична покана) с предмет: „Избор на доставчик за извършване на услуга – поевтиняване на обедно хранене на учениците от І до ІІІ клас по предварителна заявка за приготвяне и доставяне на храна в начален курс на Гимназия с преподаване на чужди езици –гр. Плевен, учащи в сградата на ОУ „Йордан Йовков” – гр. Плевен, ул. „П. Каравелов” № 22”

Публична покана

Документация за участие (в .zip формат)

Преписка в АОП: 9039988

Дата на публикуване: 03.04.2015 год.

Протокол за получаване, разглеждане и оценка на офертите

ДОГОВОР №5/14.04.2015г.

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-