Проект „Училище на бъдещето”

Новини

ani-new2

На 8 декември 2014г. в ГПЧЕ-Плевен бе открит Център за неформално и електронно учене, реализиран съвместно с фондация „Америка за България“. галерия

Избран е изпълнител за изграждане на Център за неформално и електронно учене в Езиковата гимназия в Плевен. подробности в infopleven.com

Информация за проекта

ГПЧЕ-Плевен спечели проект “Училище на бъдещето”, финансиран от фондация “Америка за България” на стойност 184 хиляди лева.

Целта на проекта е да се създадат по-гъвкави форми за обучение на учениците чрез неформално учене, в осъвременена физическа среда, снабдена с най-нова електронна и компютърна техника, както по време на учебни занятия, така и в извънкласните занимания.

Центърът ще бъде изграден на четвъртия етаж в сградата на ГПЧЕ – корпус „А”, ще се разполага в осем класни стаи и ще започне да функционира в началото на новата учебна година.

Парите от проекта ще се използват за ремонт, обзавеждане и оборудване на единствена по рода си езикова лаборатория, оборудвана с най-новото в компютърните технологии –  интелигентни системи и обучаващи програми, корекция на граматика, фонетика, слушане с разбиране и активизиране на цялото внимание, аудио и видео програми на изучаваните чужди езици, on-line тестове, както и информация, постъпваща от пулта на преподавателя. Останалите класни стаи ще бъдат оборудвани с модулни елементи, даващи възможност за различни решения на преподавателите. В тяхна помощ е предвидена ИТ техника като интерактивни дъски, мултимедийни проектори, индивидуални лаптопи за учениците, безжичен Интернет.

Ръководството на гимназията благодари на Областния управител – г-н Йончев, на кмета на община Плевен, на председателя на общинския съвет, на директора на областния съвет на БЧК, на Американския университет в България – гр. Благоевград, на фондация „Дарби”,  най-вече на г-н Владимир Николов – административен ръководител – районен прокурор на районна прокуратура и представител на родителската общност, който участваше в защитата на проекта пред комисията на ФАБ, на бивши и настоящи възпитаници на ГПЧЕ,  за оказаната подкрепа и за вярата им в успешното представяне на идейната концепция на проекта и стимулиране на добрите практики в учебно-възпитателната  дейност  за утвърждаване на училищна политика в подкрепа на личностното развитие и израстване на съвременни, активни и знаещи млади хора.

Подкрепата за Финансираната страна ГПЧЕ-Плевен е осигурена от Фондация “Америка за България”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна ГПЧЕ-Плевен и не отразяват непременно вижданията на Фондация “Америка за България” или нейни партньори.

Фондация “Америка за България”

LogoAmericaforBulgaria

Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

Конкурсът „Училище на бъдещето“ има за цел да подобри образователната среда в общинските и държавни училища в България, като поощри използването на съвременни методи на преподаване и нови технологии в класната стая.

Допълнителна информация за дейността на Фондация „Америка за България” можете да получите на адрес: http://www.americaforbulgaria.org/page/home