2009-2010 учебна година

Концерт в ДКТ “Иван Радоев” Плевен, посветен на 160-годишния юбилей на ГПЧЕ

5 май 2010г.

Тържествен сбор в Историческия музей – Плевен

5 май 2010г.

Сладкарница “Европа”

4 май 2010г.

Конкурс “Моето училище”

4 май 2010г.

Месец на Франкофонията

Март 2010 година