2016-2017 учебна година

ПГПЧЕ – Плевен участва в FRANCOFOLIES - Национален младежки форум, организиран в рамките на международния фестивал за съвременна франкофонска музика

16-18 юни 2017г., Благоевград

Седмица на немския език – 30.05. - 15.06.2017 г.

Тържествен концерт “За свободата” по случай празника на ПГПЧЕ – Плевен

09 май 2017 г.

Българо-френски обмен, 2017г.

Емила-Лилия Емилова Петрова – IXе клас в Брюксел по покана

на европейския депутат г-н Новаков.

Преподавател на ученичката – г-жа Калина Пиркова, старши учител по френски език

9 – 11.04.2017 г.

Първо място за учениците от Езикова гимназия – Плевен

 на Петия национален ученически театрален фестивал на немски език

20 – 22.04.2017 г. , гр. Монтана

Езикова гимназия – Плевен представя България
в проекта на Европейския комитет “Твоята Европа, твоят глас” в Брюксел – 31.03.2017 г. – 01.04.2017 г.

Изява на клуб “Светът с програмиране” към проект “Твоят час” на тема “Приложният софтуер в нашия живот”, 

ръководена от родител ИТ специалист, програмист

23 март 2017 г.

 

“25 години Франкофония в ПГПЧЕ – гр. Плевен”

20 март 2017 г.

Гости на ПГПЧЕ – г-н Манолов и г-н Митов – членове на ЕИСК по повод участието на екип от гимназията в Брюксел (30-31.03.2017 г.)

17 февруари 2017 г.

Среща с г-н Страцимир Кулински – бивш възпитаник на ПГПЧЕ и настоящ първи  български президент на АУБ

21 февруари 2017 г.

Международная зимняя тематическая школа русского языка и кулътуры “Россия в мире: молодежный взгляд”

19-29 декабря 2016 г.

Седмица на четенето – 10-14 октомври 2016 г.

Ученици от 11.д клас – първите носители на немски езикови дипломи – тържествено връчване

12 октомври 2016 г.

Участие на ученици от гимназията в Европейска нощ на учените

30 септември 2016 г.