ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)

От 25-ти май 2018 г. е в сила GDPR (General Data Protection Regulation) или Общ регламент относно защитата на данните (ЕС 2016/679) на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз, който е валиден за всички страни членки, включително България и регламентира обработката на лични данни.

 ПОЛИТИКА на ПГПЧЕ “Димитър Димов”-Плевен за защита на личните данни

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА на ПГПЧЕ “Димитър Димов”-Плевен за мерките за защита на личните данни